Menu

Elektro Materijal

Posedujemo širok izbor svih vrsta kablova i provodnika, metalnih i plastičnih creva, mernih, razvodnih i upravljačkih, plastičnih i metalnih ormara, brojila, merne grupe i ostalih mernih uređaja, kao i prekidače grebenaste, bezkontaktne, krajnje prekidače, termoregulatore i termostate, osigurače.