Logo
Odštampajte ovu stranicu

Pretvarači za pumpe za centralno grejanje

Ovaj pretvarač je posebno dizajniran za nužno napajanje pumpi za centralno grejanje u slučaju nestanka električne energije iz mreže elektrodistribucije. Pretvarač se u slučaju nestanka električne energije napaja iz akumulatorske olovne baterije 12v.

Uređaj puni bateriju i kada je isključen, dovoljno je da je kabl za napajanje prikopčan na mrežu i da je baterija pravilno priključena. Uređaj sadrži automatiku za stabilizaciju ulaznog napona kao i ugrađenu DC start funkciju. Ova funkcija omogućava pokretanje pretvarača bez potrebe za napajanjem naizmeničnom strujom. Takođe, ugrađena je zaštita od prepunjavanja baterije, kao i od prevelikog pražnjenja baterije. Ukoliko dođe do prevelikog pražnjenja baterije zbog dugačkog vremena nestanka električne energije uređaj će se isključiti da bi sprečio oštećenje baterije.

Pretvarač za pumpe za centralno grejanje je preporučljivo držati uključenog na mrežni napon sa priključenim akumulatorom tokom cele godine jer će se on brinuti da akumulator bude spreman za sledeću grejnu sezonu. Samim time nikada više nećete brinuti da li ima ili nema struje.

COPYRIGHT ©2010-2015 DAK Electronic