Menu

Stabilizatori napona (Korektori)

Ukoliko u Vašem okruženju napon u mreži pada ispod 200 V možete imati ozbiljne probleme sa električnim uređajima u Vašem domaćinstvu koji neće raditi onako kako je projektovano, biće neekonomični ( trošiće više struje). Takođe postoji mogućnost pregorevanja uređaja i njihovog potpunog prestanka rada.

 Da bi se zaštitili od ovakvih šteta i neugodnosti možete koristiti uređaj koji koriguje napon iz mreže i dovodi ga u okvire potrebne za normalno funkcionisanje. Automatski korektor napona – stabilizator se koristi uz uređaje kod kojih je važno da napon napajanja bude stabilan da bi efikasno izvršavali postavljene zadatke u domaćinstvu.

Posebno su korisni u primeni sa rashladnim aparatima koji imaju stroge norme napajanja, kao što su frižideri, zamrzivači, klimatizeri, gde usled nedovoljnog napona stradaju kompresori i njihova popravka je skupa i komplikovana.

Ukoliko je mrežni napon niži od nominalnog - 220 volti, korektori napona, stabilizatori, su skoro neophodni za napajanje uređaja kao što su kompjuteri, DVD uređaji, videorekorderi, muzički stubovi i video igre. Regulator održava napon stabilnim - 220 volti u opsegu mrežnog napona od 160 volti do 260 volti. Takođe uređaj poseduje instrumente za praćenje ulaznog i izlaznog napona, kao i automatske osigurače koji osiguravaju preopterećenje i priključke za trajno povezivanje na mrežu.

nazad na vrh