Menu

Premotavanje transformatora

Vršimo premotavanje postojećih transformatora iz razloga neispravnosti ili promene napona.

back to top